Strona głównaAktualnościPrzedstawienie wstępnej wersji raportu II etapu pracy dla PKEE

Aktualności

Przedstawienie wstępnej wersji raportu II etapu pracy dla PKEE

23.11.2017

W siedzibie PGE odbyło się spotkanie, w którym  zespół EY oraz EnergSys zaprezentował wstępną wersję raportu II etapu pracy dla PKEE. Główne punkty agendy obejmowały następujące tematy: przewidywane wykonanie udziału OZE w zużyciu końcowym energii w Polsce w 2020 roku, analizy rozwoju OZE do 2040 roku, analizy poprawy efektywności energetycznej do 2040 roku, oraz analizy wpływu realizacji celów OZE oraz poprawy efektywności wykorzystania energii na gospodarkę i ceny.

Zwrócono uwagę na potrzebę uzupełnienia bądź modyfikacji niektórych parametrów, wpływających na optymalizację udziału wybranych technologii OZE, w tym zwłaszcza technologii wiatrowych, a także na potrzebę oceny możliwego wpływu rozważanych wariantów poprawy efektywności energetycznej na analizowane warianty rozwoju produkcji OZE i udziału w końcowym zużyciu energii brutto.

<- Wstecz do: Aktualności